تمامی مجموعه ها

تمامی مجموعه ها (15)

Maecenas pretium purus in diam hendrerit eget consectetur felis condimentum. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aenean et mi id erat venenatis ornare dictum eu ante. Morbi nunc est, pretium vitae accumsan ac, luctus at nunc. Etiam vehicula, nibh id ultrices aliquam, quam velit gravida dolor, at mollis enim augue ac magna.

طبقه بندي هاي فرزند

مجموعه ۳

مجموعه ۳ (1)

Proin ut justo quis arcu porttitor eleifend. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Phasellus vitae dignissim ligula. Nam mattis bibendum dui a convallis. Suspendisse potenti. Nulla quis ante tortor, a congue lacus. Donec ultricies sapien et urna volutpat non molestie nunc semper.

مشاهده موارد...

منشور حقوق بیمار

نوشته شده توسط | منتشرشده در: راهنمای مراجعین |

 

  • محور اول : دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است .
  • محور دوم : اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد .
  • محور سوم: حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود .
  • محور چهارم: ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری باشد.
  • محور پنجم: دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است .

محور اول : دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است .

1-1 ارائه خدمات سلامت باید :

1-1-1) شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش ها ، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد.

2 -1-1 )برپایه ی صداقت ، انصاف، ادب و همراه با مهربانی باشد.

3-1-1 ) فارغ از هر گونه تبعیض از جمله قومی ، فرهنگی ، مذهبی ، نوع بیماری و جنسیتی باشد .

4-1-1 ) بر اساس دانش روز باشد.

5-1-1 ) مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد .

6-1-1 ) توزیع منابع سلامت مبتنی بر عدالت و اولویت های درمانی بیماران باشد .

7-1-1) مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری ، تشخیص ، درمان و توانبخشی باشد .

8-1-1) به همراه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری و به دور از تحمیل درد و رنج و محدودیت های غیر ضروری باشد .

9-1-1 ) توجه ویژه ای به حقوق گروه های آسیب پذیر جامعه از جمله کودکان ، زنان باردار ، سالمندان ، بیماران روانی ، زندانیان ، معلولان ذهنی و جسمی وافراد بدون سرپرست داشته باشد .

10-1-1) در سریعترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد .

11-1-1) با در نظر گرفتن متغیرهایی چون زبان ، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد .

12-1-1) در مراقبت های ضروری و فوری ( اورژانس) ، بدون توجه به تامین هزینه های آن صورت گیرد . در موارد غیر ضروری ( الکتیو) بر اساس ضوابط تعریف شده باشد .

13-1-1)در مراقبت های ضروری وفوری ( اورژانس ) در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد ، لازم است پس از ارائه ی خدمات ضروری و توضیحات لازم زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد .

14-1-1) در مراحل پایانی حیات که وضعیت بیماری غیر قابل برگشت و مرگ بیمار قریب الوقوع می باشد خدمات با هدف حفظ آسایش وی ارائه گردد. منظور از آسایش کاهش درد و رنج بیمار ، توجه به نیازهای روانی ، اجتماعی ، معنوی و عاطفی وی و خانواده اش در زمان احتضار می باشد . بیمار در حال احتضار حق دارد در آخرین لحظات زندگی خویش با فردی که می خواهد همراه گردد .

* احتضار به وضعیت بیماری غیر قابل علاج و غیر قابل برگشت اطلاق می شود که مرگ قریب الوقوع اجتناب ناپذیر است .

محور دوم : اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد .

1- 2 ) محتوای اطلاعات باید شامل موارد ذیل باشد :

1-1-2) مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش

2-1-2 ) ضوابط و هزینه های قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی وغیر درمانی و ضوابط بیمه و معرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرش

3-1-2 ) نام ، مسئولیت و رتبه ی حرفه ای اعضای گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشک ، پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه ای آن ها با یکدیگر

4-1-2 ) روش های تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن ، تشخیص بیماری ، پیش آگهی و عوارض آن و نیز کلیه ی اطلاعات تاثیرگذار در روند تصمیم گیری بیمار

5-1-2 ) نحوه ی دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول درمان

6-1-2 ) کلیه ی اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند .

7-1-2 ) ارائه آموزش های ضروری برای استمرار درمان

2-2 ) نحوه ای اطلاعات باید به صورت ذیل باشد :

1-2-2) اطلاعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد و ویژگی های فردی وی از جمله زبان ، تحصیلات و توان درک در اختیار وی قرار گیرد ، مگر این که :

- تاخیر در شروع درمان به واسطه ای ارائه اطلاعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد . ( در این صورت انتقال اطلاعات پس از اقدام ضروری ، در اولین زمان مناسب باید انجام شود . )

- بیمار علی رغم اطلاع از حق دریافت اطلاعات ، از این امر امتناع نماید که در این صورت باید خواست بیمار محترم شمرده شود ، مگر این که عدم اطلاع بیمار ، وی یا سایرین را در معرض خطر جدی قرار دهد .

2-2-2) بیمار می تواند به کلیه ی اطلاعات ثبت شده در پرونده ی بالینی خود دسترسی داشته باشد و تصویر آن را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید .

محور سوم : حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار دردریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود .

1-3 ) محدوده انتخاب و تصمیم گیری درباره موارد ذیل می باشد :

1-1-3 ) انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه کننده خدمات سلامت در چارچوب ضوابط

2-1-3 ) انتخاب و نظرخواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور

3-1-3 ) شرکت یا عدم شرکت در هر گونه پژوهش ، با اطمینان از اینکه تصمیم گیری وی تاثیری در تداوم و نحوه دریافت خدمات سلامت نخواهد داشت .

4-1-3 )قبول یا رد درمان های پیشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یا رد آن مگر در موارد خودکشی یا مواردی که امتناع از درمان شخص دیگری را در معرض خطر جدی قرار می دهد .

5-1-3) اعلام نظر قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که بیمار واجد ظرفیت تصمیم گیری می باشد ثبت و به عنوان راهنمای اقدامات پزشکی در زمان فقدان ظرفیت تصمیم گیری وی با رعایت موازین قانونی مد نظر ارائه کنندگان خدمات سلامت و تصمیم گیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد .

2-3) شرایط انتخاب و تصمیم گیری شامل موارد ذیل می باشد :

1-2-3) انتخاب و تصمیم گیری بیمار باید آزادانه و آگاهانه ، مبتنی بر دریافت اطلاعات کافی و جامع ( مذکور در بند دوم ) باشد.

2-2-3 ) پس از ارائه اطلاعات ، زمان لازم و کافی به بیمار جهت تصمیم گیری و انتخاب داده شود .

 

محور چهارم: ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری باشد.

1-4 ) رعایت اصل رازداری راجع به کلیه ی اطلاعات مربوط به بیمار الزامی است مگر در مواردی که قانون آن را استثنا کرده باشد .

2-4 ) در کلیه ی مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود . ضروری است بدین منظور کلیه ی امکانات لازم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد .

3-4) فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می شوند می توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند.

4-4 ) بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینات ، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد . همراهی یکی از والدین کودک در تمام مراحل درمان حق کودک می باشد مگر اینکه این امر بر خلاف ضرورت های پزشکی باشد .

محور پنجم : دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است .

1-5 ) هر بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است ، بدون اختلال در کیفیت دریافت خدمات سلامت به مقامات ذی صلاح شکایت نماید.

2-5 ) بیماران حق دارند ازنحوه رسیدگی و نتایج شکایات خود آگاه شوند .

3-5 ) خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سلامت باید پس از رسیدگی و اثبات مطابق مقررات در کوتاه ترین زمان ممکن جبران شود .

پزشکان راضیه فیروز

نوشته شده توسط | منتشرشده در: راهنمای مراجعین |
آقاي دکترمنصور  اثنی عشری جراحي عمومي
آقاي دکترحمید رضا  بهجتی جراحي عمومي
آقاي دکتربهرام  پورسیدی جراحي عمومي
آقاي دکتراحسان حسن زاده حداد جراحي عمومي
آقاي دکترسید حسن  حسینی هوشیار جراحي عمومي
آقاي دکترسیدمهدی حسینیان جراحي عمومي
آقاي دکترافشین  داستان پور جراحي عمومي
آقاي دکترمحمد رجائی جراحي عمومي
آقاي دکترسید مجتبی طاهری جراحي عمومي
آقاي دکترهوشنگ  علایی جراحي عمومي
آقاي دکترمحمدرضا مشهدی جراحي عمومي
آقاي دکترپیام  نیکویان جراحي عمومي
آقاي دکترمهرداد  واحدیان جراحي عمومي
آقاي دکترمحسن  یوسف زاده جراحي عمومي
آقاي دکترسید محمد رضا  احمدی موسوی گوش و حلق و بيني
آقاي دکترمنصور  قزوینی گوش و حلق و بيني
آقاي دکتررضا  ابوسعیدی جراحي مغز و اعصاب
آقاي دکترسعید  کارآموزیان جراحي مغز و اعصاب
خانم دکترنسرین  آبسالان زنان و زايمان
خانم دکترمحبوبه  ابراهیم نژاد زنان و زايمان
خانم دکترسکینه  ابراهیمی پور فرسنگی زنان و زايمان
خانم دکترمرجان  اسدی پور زنان و زايمان
خانم دکترمحبوبه  امیر میجانی زنان و زايمان
خانم دکتربهین دخت  بهاری زنان و زايمان
خانم دکترزهرا  بیداریان زنان و زايمان
خانم دکترمریم  پور رحیمی زنان و زايمان
خانم دکترزهرا  ثانی زنان و زايمان
خانم دکتررویا  جدیدی زنان و زايمان
خانم دکترشهره  جیحونی زنان و زايمان
خانم دکترصدیقه  حمزه نژادی زنان و زايمان
خانم دکترزهرا  حیدری زنان و زايمان
خانم دکترفروغ  خالقی زنان و زايمان
خانم دکترزهرا  خباز زاده زنان و زايمان
خانم دکتربهجت  سجادی شهربابکی زنان و زايمان
خانم دکترهاله  سعید زنان و زايمان
خانم دکتراسماء سنجری پور زنان و زايمان
خانم دکترمهدیه  شادکام فرخی زنان و زايمان
خانم دکترشیوا شفا زنان و زايمان
خانم دکترمیترا  صفری پور زنان و زايمان
خانم دکترزهره  ضمیری ازغندی زنان و زايمان
خانم دکترساراناز  طبیب زاده زنان و زايمان
خانم دکترعطاناز   طبیب زاده زنان و زايمان
آقاي دکتربهرام  طیبی زنان و زايمان
خانم دکتربی بی مهناز عالی زنان و زايمان
خانم دکترفاطمه  عزیزیان زنان و زايمان
خانم دکترفاطمه  عظیمی سغین زنان و زايمان
خانم دکترمژگان  فروتن زنان و زايمان
خانم دکترسیده نوشین  قاضی میر سعید زنان و زايمان
خانم دکترویدا  مدرس نژاد زنان و زايمان
خانم دکترافسانه السادات مشکانی زنان و زايمان
خانم دکترغزال  منصوری زنان و زايمان
خانم دکترفاطمه  میرزایی زنان و زايمان
خانم دکترعهدیه السادات  نعمت الله زاده زنان و زايمان
خانم دکترمحبوبه  وفادوست زنان و زايمان
خانم دکترزهرا  کامیابی زنان و زايمان
آقاي دکترمحمود رضا  اصحاب یمین جراحي ترميمي و پلاستيک
آقاي دکترعلی خدارحمی شهربابک جراحي ترميمي و پلاستيک
آقاي دکترمحمد   قرایی جراحي ترميمي و پلاستيک
آقاي دکترسینا عزیزی شول چشم پزشکي
آقاي دکتربهروز  قدیری دهکردی چشم پزشکي
آقاي دکترمحمد رضا  احمدی پور ارتوپدي
آقاي دکترمحسن برکم ارتوپدي
آقاي دکترسید هاشم  حسینی فر ارتوپدي
آقاي دکتررضا  رضایی زاده ارتوپدي
آقاي دکترمحسن زارعی جلال آبادی ارتوپدي
آقاي دکترفرشاد زندرحیمی ارتوپدي
آقاي دکترعلیرضا  سعید ارتوپدي
آقاي دکتروحيد شاملي ارتوپدي
آقاي دکتراشکان  عباسی ارتوپدي
آقاي دکترابوالفضل  علی اکبری ارتوپدي
آقاي دکترسیدعلیرضا قريشي ارتوپدي
آقاي دکترعلیرضا محمدی سلیمانی ارتوپدي
آقاي دکترعباس  مهدیلو ارتوپدي
آقاي دکترمهدی نیکورز ارتوپدي
آقاي دکترمحمود  کریمی مبارکه ارتوپدي
آقاي دکترعلی اکبر کيخا ارتوپدي
خانم دکترالهام  افشاری پور جراحي دهان و فک و صورت
آقاي دکترعلیرضا  حلاج مفرد جراحي دهان و فک و صورت
آقاي دکتراکبر  شهیدی پیام جراحي دهان و فک و صورت
آقاي دکترجواد  فاریابی جراحي دهان و فک و صورت
آقاي دکترمحسن  آرمین جراحي کليه و مجاري ادراري
آقاي دکترمحمد درویشی جراحي کليه و مجاري ادراري
آقاي دکترمحمد حسن  دهقانی فیروز آبادی جراحي کليه و مجاري ادراري
آقاي دکترمهرداد               سلیمانی جراحي کليه و مجاري ادراري
آقاي دکترنعمت الله  شهدادی جراحي کليه و مجاري ادراري
آقاي دکترعنایت الله قوی دل جراحي کليه و مجاري ادراري
آقاي دکترمحمد مهدی گوهری کامل جراحي کليه و مجاري ادراري
آقاي دکترمهدی ملت جراحي کليه و مجاري ادراري
آقاي دکترعلی اکبر نبوی زاده جراحي کليه و مجاري ادراري
خانم دکترلینا نظری جراحي کليه و مجاري ادراري
آقاي دکتررسول  هاشمی جوزدانی جراحي کليه و مجاري ادراري
آقاي دکترحسن  هوشیار جراحي کليه و مجاري ادراري
آقاي دکترعلی اصغر  کتابچی جراحي کليه و مجاري ادراري
آقاي دکترحسین  کرمی جراحي کليه و مجاري ادراري
آقاي دکترمهدی  خالقی نیا بيماريهاي عفوني و گرمسيري
خانم دکتربتول  عامی زاده روان شناسي باليني
آقاي دکترآرمان حیدری نژاد داروساز
آقاي دکترپزشک اورژانس روانپزشکي
آقاي دکترمحمد  اسماعیلی بيهوشي و مراقبت هاي ويژه
آقاي دکترفرهاد  اشافی بيهوشي و مراقبت هاي ويژه
آقاي دکترامیر ایزدی فیروزآبادی بيهوشي و مراقبت هاي ويژه
آقاي دکتررضا  پور فلاح کوشالی بيهوشي و مراقبت هاي ويژه
آقاي دکترسید جواد  سعیدی شهری بيهوشي و مراقبت هاي ويژه
آقاي دکترمحمدرضا فیاضی بيهوشي و مراقبت هاي ويژه
آقاي دکتررضا  محمد امینی بيهوشي و مراقبت هاي ويژه
آقاي دکترمحسن  محمد خانی بيهوشي و مراقبت هاي ويژه
آقاي دکترمرتضی  مومنی بيهوشي و مراقبت هاي ويژه
آقاي دکتراصغر  پریوش روشندل داخلي
آقاي دکترصادق  پور جاوید داخلي
آقاي دکتربهتاش سروره عظیم زاده داخلي
خانم دکترزهره  غفاری داخلي
خانم دکترفروغ  فرج پور داخلي
آقاي دکترخداداد محمودی نیا داخلي
آقاي دکتراحمد  مهدی پور داخلي
آقاي دکترسعید  نوری داخلي
آقاي دکترسالار علی نژادی راديولوژِي
آقاي دکترامین  مرادی شهربابک راديولوژِي
خانم دکترمریم اخلاص پور دکتراي عمومي
آقاي دکترمحمدمیثم ایزدی دکتراي عمومي
خانم دکترآزاده بهاء الدینی دکتراي عمومي
آقاي دکترمحمدعلی پهلوان دکتراي عمومي
آقاي دکتربازمحمد ثابت دکتراي عمومي
آقاي دکترحامد جعفری دکتراي عمومي
خانم دکترمریم  راهپیما دکتراي عمومي
آقاي دکترغلامرضا ساجدی فر دکتراي عمومي
خانم دکترنجمه سلطانی نژاد دکتراي عمومي
خانم دکترمحدثه صانعی دکتراي عمومي
آقاي دکترسید محمد مهدی  مستقیمی دکتراي عمومي
خانم دکترزهرا  مظفری نژاد دکتراي عمومي
خانم دکترنرگس  مهر الحسنی دکتراي عمومي
آقاي دکترحمید  نژاد بیگلری دکتراي عمومي
آقاي دکترنادر  نوروزی زاده دکتراي عمومي
آقاي دکترحمید  کوهستانی دکتراي عمومي
خانم دکترزهرا  ابول پور مشیزی اطفال
خانم دکترمریم  احمدی پور اطفال
خانم دکترسودابه  دیوسالار اطفال
آقاي دکترعادل  رضایی دستجردی اطفال
خانم دکتربتول  رضایی نسب اطفال
آقاي دکتررامین  زندی گوهر ریزی اطفال
خانم دکترمعصومه(ژینوس) صراف زاده اطفال
آقاي دکترمهدی مداحی فيزيوتراپي
آقاي دکترفرخ بنی اسدی جراحي قلب و عروق
آقاي دکترمسعود  دیلمی جراحي قلب و عروق
خانم دکترزینب خسروی تغذيه
آقاي دکترحسین  اباذری داخلي قلب و عروق
آقاي دکترفرهاد اسدی داخلي قلب و عروق
آقاي دکترجهانگیر تاجدینی داخلي قلب و عروق
آقاي دکتریدالله فتحی داخلي قلب و عروق
آقاي دکترمجتبی  قاسمی ترک آباد داخلي قلب و عروق
آقاي دکترمحمد  معصومی شهربابک داخلي قلب و عروق
آقاي دکتراصغر  کاظم علی داخلي قلب و عروق
آقاي دکترمحمد شهرام  یزدان پناه داخلي قلب و عروق
آقاي دکترمحمد  یعقوبی داخلي قلب و عروق
آقاي دکترجلال  آزمندیان نفرولوژي
خانم دکترسیمین دخت حبیب زاده نفرولوژي
آقاي دکترهاشم پهلوان شمسی میبدی داخلي مغز و اعصاب
خانم دکترمریم  عابدینی پاریزی داخلي مغز و اعصاب
آقاي دکترعلیرضا هنرمند داخلي مغز و اعصاب
آقاي دکترمحمد دهقانی ريه
آقاي دکتراحمد  شفاهی ريه
آقاي دکترسید مهدی هاشمی ريه
آقاي دکترمحمد رضا  لشکری زاده جراحي قفسه صدري

 

ساعات و قوانین ملاقات

نوشته شده توسط | منتشرشده در: راهنمای مراجعین |

ساعت ملاقات :     

    بعداز ظهر :        15-17

 

 

اطلاعات غذا

بیمارستان راضیه فیروز دارای متخصص تغذیه می باشد.برنامه غذای بیماران بستری با توجه به نوع بیماری و محدویت های مصرف مواد خوارکی تحت نظر متخصص تغذیه برنامه ریزی می گردد. 

تعرفه های خدمت

نوشته شده توسط | منتشرشده در: راهنمای مراجعین |
1       V.I.P 9570000 ريال
2 I.C.U 11880000 ريال
3 سوختگی 9900000 ريال
4 خصوصی 5940000 ريال
5 دوتخته 4620000 ريال
6 عمومی 3300000 ريال
7 ایزوله 5940000 ريال
8 B.I.C.U 13200000 ريال
9 N.I.C.U 11880000 ريال
10 نوزاد 2310000 ريال
11 نوزاد بیمار 3300000 ريال
12 ایزوله 5940000 ريال
13 خصوصی* 5940000 ريال
14 C.C.U 7590000 ريال
15 P.C.C.U 5940000 ريال
16 همراه 660000 ريال
17 I.C.U قلب                      
              11880000
ريال
   
     
       
       
       
       

بیمه های طرف قرارداد

نوشته شده توسط | منتشرشده در: راهنمای مراجعین |
سازمان خدمات درماني
سازمان تامين اجتماعي
خدمات درمانی نیروهای مسلح
بانک ملت
بانک سپه
بانک صادرات
بانک تجارت
بانک کشاورزی
بانک مسکن
بانک رفاه
دانشگاه علوم پزشکي
شرکت ملی فولاد ایران
سیمان ممتازان
صنایع مس سرچشمه
صنایع مس تکمیلی
آتیه سازان حافظ
ایران
هواپیمائی هما
میهن
صداوسیما
کمیته امداد
آسیا
البرز
سامان
پارسیان
معلم
ما
صنایع لاستیک
دانا
آرمان
سینا
کوثر
ایران(بانک صادرات)
کارآفرین
شرکت بیمه ملت
بنیاد شهید(ایران)
کمک رسان ایران(بانک صادرات)
شرکت بیمه نوین
صفحه1 از3

فید توییتر

نظرات مخاطبین

 هانیه : سایت بسیار جالبی دارید    images

 

    لاله : لطفا مطالب آموزشی بیشتری بگذارید    images223

 

   مرجان : لطفا برای اتاق ها و هتلینگ بیمارستان تور مجازی بگذارید    images22

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما