×

هشدار

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_tags، کامپوننت پیدا نشد

پزشکان راضیه فیروز

آقاي دکترحمید رضا  بهجتی جراحي عمومي
آقاي دکتربهرام  پورسیدی جراحي عمومي
آقاي دکتراحسان حسن زاده حداد جراحي عمومي
آقاي دکترسید حسن  حسینی هوشیار جراحي عمومي
آقاي دکترسیدمهدی حسینیان جراحي عمومي
آقاي دکترافشین  داستان پور جراحي عمومي
آقاي دکترمحمد رجائی جراحي عمومي
آقاي دکترسید مجتبی طاهری جراحي عمومي
آقاي دکترمحمدرضا مشهدی جراحي عمومي
آقاي دکترپیام  نیکویان جراحي عمومي
آقاي دکترمهرداد  واحدیان جراحي عمومي
آقاي دکترمحسن  یوسف زاده جراحي عمومي
آقاي دکترسید محمد رضا  احمدی موسوی گوش و حلق و بيني
آقاي دکترمنصور  قزوینی گوش و حلق و بيني
آقاي دکتررضا  ابوسعیدی جراحي مغز و اعصاب
آقاي دکترسعید  کارآموزیان جراحي مغز و اعصاب
خانم دکترنسرین  آبسالان زنان و زايمان
خانم دکترمحبوبه  ابراهیم نژاد زنان و زايمان
خانم دکترسکینه  ابراهیمی پور فرسنگی زنان و زايمان
خانم دکترمرجان  اسدی پور زنان و زايمان
خانم دکترمحبوبه  امیر میجانی زنان و زايمان
خانم دکتربهین دخت  بهاری زنان و زايمان
خانم دکترزهرا  بیداریان زنان و زايمان
خانم دکترمریم  پور رحیمی زنان و زايمان
خانم دکترزهرا  ثانی زنان و زايمان
خانم دکتررویا  جدیدی زنان و زايمان
خانم دکترشهره  جیحونی زنان و زايمان
خانم دکترصدیقه  حمزه نژادی زنان و زايمان
خانم دکترزهرا  حیدری زنان و زايمان
خانم دکترفروغ  خالقی زنان و زايمان
خانم دکترزهرا  خباز زاده زنان و زايمان
خانم دکتربهجت  سجادی شهربابکی زنان و زايمان
خانم دکترهاله  سعید زنان و زايمان
خانم دکتراسماء سنجری پور زنان و زايمان
خانم دکترمهدیه  شادکام فرخی زنان و زايمان
خانم دکترشیوا شفا زنان و زايمان
خانم دکترمیترا  صفری پور زنان و زايمان
خانم دکترزهره  ضمیری ازغندی زنان و زايمان
خانم دکترساراناز  طبیب زاده زنان و زايمان
خانم دکترعطاناز   طبیب زاده زنان و زايمان
آقاي دکتربهرام  طیبی زنان و زايمان
خانم دکتربی بی مهناز عالی زنان و زايمان
خانم دکترفاطمه  عزیزیان زنان و زايمان
خانم دکترفاطمه  عظیمی سغین زنان و زايمان
خانم دکترمژگان  فروتن زنان و زايمان
خانم دکترسیده نوشین  قاضی میر سعید زنان و زايمان
خانم دکترویدا  مدرس نژاد زنان و زايمان
خانم دکترافسانه السادات مشکانی زنان و زايمان
خانم دکترغزال  منصوری زنان و زايمان
خانم دکترفاطمه  میرزایی زنان و زايمان
خانم دکترعهدیه السادات  نعمت الله زاده زنان و زايمان
خانم دکترمحبوبه  وفادوست زنان و زايمان
خانم دکترزهرا  کامیابی زنان و زايمان
آقاي دکترمحمود رضا  اصحاب یمین جراحي ترميمي و پلاستيک
آقاي دکترعلی خدارحمی شهربابک جراحي ترميمي و پلاستيک
آقاي دکترمحمد   قرایی جراحي ترميمي و پلاستيک
آقاي دکترسینا عزیزی شول چشم پزشکي
آقاي دکتربهروز  قدیری دهکردی چشم پزشکي
آقاي دکترمحمد رضا  احمدی پور ارتوپدي
آقاي دکترمحسن برکم ارتوپدي
آقاي دکترسید هاشم  حسینی فر ارتوپدي
آقاي دکتررضا  رضایی زاده ارتوپدي
آقاي دکترمحسن زارعی جلال آبادی ارتوپدي
آقاي دکترفرشاد زندرحیمی ارتوپدي
آقاي دکترعلیرضا  سعید ارتوپدي
آقاي دکتروحيد شاملي ارتوپدي
آقاي دکتراشکان  عباسی ارتوپدي
آقاي دکترابوالفضل  علی اکبری ارتوپدي
آقاي دکترسیدعلیرضا قريشي ارتوپدي
آقاي دکترعلیرضا محمدی سلیمانی ارتوپدي
آقاي دکترعباس  مهدیلو ارتوپدي
آقاي دکترمهدی نیکورز ارتوپدي
آقاي دکترمحمود  کریمی مبارکه ارتوپدي
آقاي دکترعلی اکبر کيخا ارتوپدي
خانم دکترالهام  افشاری پور جراحي دهان و فک و صورت
آقاي دکتراکبر  شهیدی پیام جراحي دهان و فک و صورت
آقاي دکترجواد  فاریابی جراحي دهان و فک و صورت
آقاي دکترمحسن  آرمین جراحي کليه و مجاري ادراري
آقاي دکترمحمد درویشی جراحي کليه و مجاري ادراري
آقاي دکترمحمد حسن  دهقانی فیروز آبادی جراحي کليه و مجاري ادراري
آقاي دکترمهرداد               سلیمانی جراحي کليه و مجاري ادراري
آقاي دکترنعمت الله  شهدادی جراحي کليه و مجاري ادراري
آقاي دکترعنایت الله قوی دل جراحي کليه و مجاري ادراري
آقاي دکترمحمد مهدی گوهری کامل جراحي کليه و مجاري ادراري
آقاي دکترمهدی ملت جراحي کليه و مجاري ادراري
آقاي دکترعلی اکبر نبوی زاده جراحي کليه و مجاري ادراري
خانم دکترلینا نظری جراحي کليه و مجاري ادراري
آقاي دکتررسول  هاشمی جوزدانی جراحي کليه و مجاري ادراري
آقاي دکترحسن  هوشیار جراحي کليه و مجاري ادراري
آقاي دکترعلی اصغر  کتابچی جراحي کليه و مجاري ادراري
آقاي دکترحسین  کرمی جراحي کليه و مجاري ادراري
آقاي دکترمهدی  خالقی نیا بيماريهاي عفوني و گرمسيري
خانم دکتربتول  عامی زاده روان شناسي باليني
آقاي دکترآرمان حیدری نژاد داروساز
آقاي دکترپزشک اورژانس روانپزشکي
آقاي دکترمحمد  اسماعیلی بيهوشي و مراقبت هاي ويژه
آقاي دکترفرهاد  اشافی بيهوشي و مراقبت هاي ويژه
آقاي دکترامیر ایزدی فیروزآبادی بيهوشي و مراقبت هاي ويژه
آقاي دکتررضا  پور فلاح کوشالی بيهوشي و مراقبت هاي ويژه
آقاي دکترسید جواد  سعیدی شهری بيهوشي و مراقبت هاي ويژه
آقاي دکترمحمدرضا فیاضی بيهوشي و مراقبت هاي ويژه
آقاي دکتررضا  محمد امینی بيهوشي و مراقبت هاي ويژه
آقاي دکترمحسن  محمد خانی بيهوشي و مراقبت هاي ويژه
آقاي دکترمرتضی  مومنی بيهوشي و مراقبت هاي ويژه
آقاي دکتراصغر  پریوش روشندل داخلي
آقاي دکترصادق  پور جاوید داخلي
آقاي دکتربهتاش سروره عظیم زاده داخلي
خانم دکترزهره  غفاری داخلي
خانم دکترفروغ  فرج پور داخلي
آقاي دکترخداداد محمودی نیا داخلي
آقاي دکتراحمد  مهدی پور داخلي
آقاي دکترسعید  نوری داخلي
آقاي دکترسالار علی نژادی راديولوژِي
آقاي دکترامین  مرادی شهربابک راديولوژِي
خانم دکترمریم اخلاص پور دکتراي عمومي
آقاي دکترمحمدمیثم ایزدی دکتراي عمومي
خانم دکترآزاده بهاء الدینی دکتراي عمومي
آقاي دکترمحمدعلی پهلوان دکتراي عمومي
آقاي دکتربازمحمد ثابت دکتراي عمومي
آقاي دکترحامد جعفری دکتراي عمومي
خانم دکترمریم  راهپیما دکتراي عمومي
آقاي دکترغلامرضا ساجدی فر دکتراي عمومي
خانم دکترنجمه سلطانی نژاد دکتراي عمومي
خانم دکترمحدثه صانعی دکتراي عمومي
آقاي دکترسید محمد مهدی  مستقیمی دکتراي عمومي
خانم دکترزهرا  مظفری نژاد دکتراي عمومي
خانم دکترنرگس  مهر الحسنی دکتراي عمومي
آقاي دکترحمید  نژاد بیگلری دکتراي عمومي
آقاي دکترنادر  نوروزی زاده دکتراي عمومي
آقاي دکترحمید  کوهستانی دکتراي عمومي
خانم دکترزهرا  ابول پور مشیزی اطفال
خانم دکترمریم  احمدی پور اطفال
خانم دکترسودابه  دیوسالار اطفال
آقاي دکترعادل  رضایی دستجردی اطفال
خانم دکتربتول  رضایی نسب اطفال
آقاي دکتررامین  زندی گوهر ریزی اطفال
خانم دکترمعصومه(ژینوس) صراف زاده اطفال
آقاي دکترمهدی مداحی فيزيوتراپي
آقاي دکترفرخ بنی اسدی جراحي قلب و عروق
آقاي دکترمسعود  دیلمی جراحي قلب و عروق
خانم دکترزینب خسروی تغذيه
آقاي دکترحسین  اباذری داخلي قلب و عروق
آقاي دکترفرهاد اسدی داخلي قلب و عروق
آقاي دکترجهانگیر تاجدینی داخلي قلب و عروق
آقاي دکتریدالله فتحی داخلي قلب و عروق
آقاي دکترمجتبی  قاسمی ترک آباد داخلي قلب و عروق
آقاي دکترمحمد  معصومی شهربابک داخلي قلب و عروق
آقاي دکتراصغر  کاظم علی داخلي قلب و عروق
آقاي دکترمحمد شهرام  یزدان پناه داخلي قلب و عروق
آقاي دکترمحمد  یعقوبی داخلي قلب و عروق
آقاي دکترجلال  آزمندیان نفرولوژي
خانم دکترسیمین دخت حبیب زاده نفرولوژي
آقاي دکترهاشم پهلوان شمسی میبدی داخلي مغز و اعصاب
خانم دکترمریم  عابدینی پاریزی داخلي مغز و اعصاب
آقاي دکترعلیرضا هنرمند داخلي مغز و اعصاب
آقاي دکترمحمد دهقانی ريه
آقاي دکتراحمد  شفاهی ريه
آقاي دکترسید مهدی هاشمی ريه
آقاي دکترمحمد رضا  لشکری زاده جراحي قفسه صدري

فید توییتر

نظرات مخاطبین

 هانیه : سایت بسیار جالبی دارید    images

 

    لاله : لطفا مطالب آموزشی بیشتری بگذارید    images223

 

   مرجان : لطفا برای اتاق ها و هتلینگ بیمارستان تور مجازی بگذارید    images22

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما